Subsidie VSBfonds voor tentoonstelling Rowwen Hèze

1 juli 2015

Het VSBfonds heeft een subsidie toegekend aan het museum voor de tentoonstelling Rowwen Hèze 30 joar. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en betekenis van de dialectband Rowwen Hèze, de eerste Limburgstalige band die met een eigen geluid en repertoire, landelijke populariteit genoot en deze status al ruim twee decennia weet te bestendigen. Dit jaar bestaat de band 30 jaar wat de aanleiding vormde voor deze tentoonstelling.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. De tentoonstelling Rowwen Hèze 30 joar is onderdeel van een project met meerdere publieksgerichte presentaties en publicaties. Verder is het boek Het dorp en de wereld. Dertig jaar Rowwen Hèze uitgebracht, een documentaire ontwikkeld over fancultuur rond Rowwen Hèze (een co-productie i.s.m. Louk Voncken/Ummerfilm en L1), een Rowwen Hèze filmprogramma en diverse activiteiten gericht op een breed publiek. Doordat het project aansluit bij de doelstellingen van het VSBfonds is de subsidie toegekend aan het museum.