Over ós

Limburgs Museum
museum met schwung

Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend. Het Limburgs Museum heeft schwung. Met bezieling wekken we de geschiedenis van Limburg tot leven.

Ga de dialoog aan met de verhalen van Limburg die fascineren en inspireren. Die het verleden duiden, het heden tonen en de toekomst schetsen. Ontdek historische inzichten. Interactief en vanuit verschillende invalshoeken. Het Limburgs Museum is actief in heel Limburg.

Geboren of getogen in Limburg? Afkomstig van over de provinciegrens? Het Limburgs Museum is voor iedereen. Net als de Limburgse geschiedenis.

Het Limburgs Museum. Van ós. Voor iedereen.

Visie

Het Limburgs Museum staat midden in de samenleving. Onze dialoog is inclusief, transparant en meerstemmig. We onderzoeken en presenteren in actief partnerschap met diverse groepen en organisaties inzichten in de wereld van nu. Zo zijn we van betekenis voor huidige en toekomstige generaties en vervullen we een voortrekkersrol in de culturele sector van Limburg.

Drie musea

Sinds 2023 bestaat het Limburgs Museum uit drie musea. Naast het Limburgs Museum in Venlo is sinds enkele jaren het Limburgs Museum op locatie te bezoeken via bijvoorbeeld de Archeo Route Limburg, op Maastricht Aachen Airport en vanaf oktober 2024 in het stadhuis van Gennep. Met de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel gaan we daarnaast op bezoek bij mensen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Sinds maart 2023 bouwen we samen met alle Limburgers aan het interactieve online verhalenplatform Ons Limburgs MuseumDit museum is overal ter wereld bereikbaar.

Missie

We zijn het museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg. We verzamelen, tonen en vertellen de verhalen van Limburg. Zo bieden we verrassende perspectieven op het verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen.

Kernwaarden
 • Gastvrij
 • Betrokken
 • Ondernemend
 • Inspirerend

Van ós, voor iedereen

Bijzondere plek

Het Limburgs Museum in Venlo staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Na de sloop van de vestingwerken 1870 werd het terrein gebruikt als rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen. Aan de zuidzijde van het museum is het oudste tankstation van Nederland bewaard gebleven. Dit tankstation van Esso werd gebouwd in 1933. Momenteel is het onder de naam Ut Tankstation in gebruik als horecagelegenheid.

De geschiedenis van het terrein was voor architect Jeanne Dekkers een belangrijke bron van inspiratie toen ze het Limburgs Museum in Venlo ontwierp.

Directie

Bert Mennings

Raad van Toezicht
 • dhr. drs. M. Dijkman | voorzitter
 • dhr. dr. J. de Jong | lid
 • dhr. drs. H. Jennissen | lid
 • mw. N. Eltink MA | lid
 • mw. drs. M. List-de Roos | lid
 • dhr. dr. R. Cox | lid
Auditcommissie
 • dhr. drs. H. Jennissen
 • dhr. dr. R. Cox
Renumeratiecommissie
 • dhr. drs. M. Dijkman
 • dhr. dr. J. de Jong
Museumcommissie
 • mw. N. Eltink MA
 • dhr. dr. J. de Jong
Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Van ós, voor iedereen

Lees via deze links meer over onze ANBI-status, bezoekersvoorwaarden of Culturele codes.