We verzamelen, tonen en vertellen de verhalen van Limburg

Collectie

Scroll

Collectie

Het Limburgs Museum wil van betekenis zijn voor huidige en toekomstige generaties. We zijn trots op de Limburgse cultuurhistorie en dragen die graag uit. Dat doen we door het verzamelen, tonen en vertellen van de verhalen van Limburg. Zo bieden we verrassende perspectieven op verleden, heden en toekomst van de provincie én van de wereld. Een belangrijke taak hierbij is het verzamelen, conserveren, onderzoeken en bewaren van objecten die betrekking hebben op Limburg. De collectie van het Limburgs Museum bestaat op dit moment uit maar liefst 83.000 objecten.

Ons Limburgs Museum
Het Limburgs Museum heeft naast de fysieke collectie ook een online omgeving waar je verschillende collectiestukken kunt bekijken. Op ons.limburgsmuseum.nl ontdek je unieke objecten uit de museumcollectie. Stap in een stroomvertelling die je telkens verrast en inspireert: van podcast tot schilderij, van vroeger tot nu en van Eijsden tot de Mookerhei.

collectie

collectie

Het Limburgs Museum heeft drie kerncollecties:

Archeologie
Deze collectie toont de aanwezigheid van de mens in Limburg: van de vroegste steentijd tot nu.

Beeldcultuur
In deze collectie staat de artistieke verbeelding van onderwerpen uit de Limburgse geschiedenis en cultuur centraal.

Cultuurhistorie
Een verzameling van getuigenissen van het cultuurhistorische verleden van Limburg.

Meer informatie over de collecties is te vinden in ons Collectiebeleidsplan 2021 – 2025.

Object schenken

Heb je een interessant object dat je wil schenken voor de collectie van het Limburgs Museum? Dan komen we graag met je in contact. Een schenking wordt vervolgens zorgvuldig afgewogen, omdat het object moet passen binnen ons verzamelbeleid en het de inspanning voor beheer en behoud moet rechtvaardigen.

Mocht je vragen hebben of een object willen schenken, neem dan contact op met de afdeling Collectie via collecties@limburgsmuseum.nl. Voeg een duidelijk beschrijving en minimaal één foto van het object toe en vermeld de volgende gegevens:
– Om welk soort object gaat het?
– Wie is de maker of vervaardiger?
– Uit welk jaartal komt het?
– Hoe ben je in het bezit gekomen?
– Wat zijn de afmetingen?

Bruikleenaanvragen

Het Limburgs Museum vindt het belangrijk om objecten uit de collectie zichtbaar te maken. Daarom stellen we onze objecten regelmatig beschikbaar als bruikleen aan collega-instellingen. Objecten die deel uitmaken van vaste tentoonstellingen of in een te slechte conditie verkeren, lenen we in principe niet uit.

Stuur een bruikleenaanvraag minimaal drie maanden voor aanvang van de bruikleenperiode in. Binnen vier weken ontvang je antwoord. Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen of aanvragen kun je contact opnemen met de afdeling Collectie via collecties@limburgsmuseum.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:
– Naam en contactgegevens van de aanvrager (zowel contactpersoon en instelling)
– Reden van de bruikleenaanvraag (bv: tentoonstelling, langdurig bruikleen, onderzoek)
– Data van de looptijd van bruikleenperiode
– Gespecificeerde objectenlijst
Lees hier de algemene bruikleenvoorwaarden.

Het Limburgs Museum onderschrijft de uitgangspunten Slimmer Lenen van de Museumvereniging.

Foto- en filmbestellingen

Fotobestellingen
Het Limburgs Museum beheert een grote verzameling foto’s van objecten uit de collectie. Je kunt een digitale foto bestellen via collecties@limburgsmuseum.nl. Geef hierbij duidelijk aan van welk object je de afbeelding wilt en waarvoor.

Filmbestellingen
Televisieomroepen, andere musea, documentairemakers, online media en DVD-uitgevers maken met regelmaat gebruik van onze filmcollecties wanneer zij historische beelden nodig hebben. Zo bereiken de films uit onze collecties een breed en divers publiek. Neem voor filmbestellingen en informatie over het gebruik ervan contact met ons op via collecties@limburgsmuseum.nl. Op ons YouTube-kanaal is veel filmmateriaal gratis toegankelijk.

Op de afbeeldingen op deze website rust auteursrecht van het Limburgs Museum. Hergebruik van afbeeldingen of films voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Prijzen en voorwaarden beeldmateriaal