Maurice Janssen uitgeroepen tot archeologisch talent 2024

In het Limburgs Museum in Venlo is zaterdag 13 april tijdens de veertiende Limburgse Archeologie Dag Maurice Janssen uit Venlo gekozen als het archeologisch talent van 2024. Hij verdiende deze uitverkiezing vanwege zijn vernieuwende onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse aardewerkproductie in Zuid-Limburg. De deelnemers aan de studiedag kiezen ook ieder jaar een topvondst. Dit jaar werd dat een ijzertijd diamantnoppenpotje.

In zijn jonge jaren bleek Maurice met het digitale Geografisch Informatie Systeem (GIS) patronen bloot te kunnen leggen die voor anderen onzichtbaar bleven. Ook met de toepassing van het AHN, het Actueel Hoogtebestand Nederland, lukte het hem sporen in het landschap en op de grond uit een ver verleden zichtbaar te maken. Veel succes dus, maar zijn werkelijke passie ligt toch op een ander terrein.

Dat is het vroegmiddeleeuwse aardewerk. Hij wordt beschouwd als kenner van dit materiaal, maar bovendien als een zeer kritisch onderzoeker die telkens vragen blijft stellen over hoe die kennis tot stand is gekomen en hoe wij die kunnen verbeteren. Limburg kent een lange keramische traditie en de belangrijkste vindplaatsen van Nederland liggen in de regio Brunssum-Schinveld-Landgraaf. Het daar opgegraven materiaal vormt het chronologische kader voor heel Zuid-Nederland en aansluitende regio’s. Die gegevens zijn ook van belang voor het inpassen van andere productiecentra. Behalve dateringen en chronologische consequenties vertelt het echter ook iets over de makers van het aardewerk, de handelaren die het vervoerden, de verkopers en de mensen die het gebruikten.

De kritische houding van het talent van 2024 was mede de reden dat hij financiering kon krijgen voor een langlopend onderzoek naar dit vroegmiddeleeuws aardewerk. Dat is heel bijzonder en wijst ook op het vertrouwen dat de instellingen die het geld beschikbaar stelden in hem hebben. We kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek en zijn benieuwd welke geheimen door hem ontsluierd zullen worden.