Lezingen drakendeskundigen in Limburgs Museum

31 juli 2016

Limburg is in de ban van draken. In het dorp Beesel wordt in augustus zes maal het openlucht theaterspektakel Sint-Joris en de Draak opgevoerd. In het museum is tot en met zondag 18 september aanstaande de expositie Draken te zien. In deze familietentoonstelling wordt het fabeldier in een breed cultuurhistorisch kader geplaatst. De draak heeft nooit bestaan, maar is van alle tijden en samenlevingen en in die zin werelderfgoed van de menselijke fantasie.

Op zondag 14 augustus, zaterdag 20 augustus en vrijdag 9 september 2016 organiseert het museum inspirerende lezingen over het fenomeen draak. De bijeenkomsten vinden plaats in het Museumtheater, starten om 14 uur en duren ongeveer een uur

De spits wordt afgebeten door Dominick Verschelde, conservator van het Gents Universiteitsmuseum Collectie Dierkunde. Op 14 augustus vertelt hij een boeiend verhaal over drakenkenmerken bij dieren in de natuur en over the making of Rubi.

Opvallend in de expositie is een ‘skelet’ van een Chinese Slangendraak (Serpentodraco deevesi). Het is samengesteld door Dominick Verschelde. De draak heeft van zijn schepper de koosnaam Rubi gekregen. Het is een fictieve reconstructie met echte beenderen, afkomstig van een python, konijn, kalkoen en haan. Bij het skelet liggen in een cirkel beenderen van prooidieren. Over het idee erachter zegt Dominick Verschelde: “Rubi is een jong, geslachtsrijp mannetje. Een vrouwtje versieren is geen sinecure voor een drakenjongen in de puberteit. Daarom heeft hij met beenderen van prooien een siernest gemaakt met middenin de kop van een kip. Je moet dat zien als een voedseloffer om een partner te lokken.” Voor wie alles wil weten over Rubi en over drakeneigenschappen bij dieren in de natuur, is de lezing van de begenadigde verteller Dominick Verschelde een must.

Op zaterdag 20 augustus aanstaande wordt u welkom geheten door cultuur- en kerkhistoricus Peter Nissen. Hij gaat in op het thema Drakenbestrijders door de eeuwen heen.

Als draken nooit hebben bestaan, hoe kan het dan dat er zoveel verhalen zijn over moedige jongemannen die ze met ware doodsverachting hebben bestreden? Peter Nissen: “Wanneer mensen draken bestrijden, gaan ze vooral de strijd aan met draken in zichzelf. Met hun eigen angsten. Het overwinnen van een draak is het overwinnen van obstakels die mensen in zichzelf ervaren. Zo leren draken ons dus vooral iets over wie wij zelf zijn.” Nissen gaat in op vragen als wie versloeg een draak en is het doden van een draak wel raadzaam?

Het thema van de derde lezing, op vrijdag 9 september zal zijn: Draken: historisch erfgoed of populaire traditie? Nadere gegevens volgen.

Toegangskaarten voor de verschillende lezingen zijn van dinsdag tot en met zondag tussen 11 en 17 uur aan de museumbalie verkrijgbaar. Plaatsen kunnen ook telefonisch worden gereserveerd: 077 352 21 12.

Beeld: ‘skelet’ van een Chinese Slangendraak (Serpentodraco deevesi) Koosnaam: Rubi.