Hoe ziet het Sinterklaasfeest er in de toekomst uit?

9 november 2016

Hoe ziet het Sinterklaasfeest er in de toekomst uit?

Er is al enkele jaren commotie rondom het Sinterklaasfeest. Vooral het personage Piet ligt onder vuur. De discussie wordt gevoerd door volwassenen en is gepolariseerd en gepolitiseerd.

Vanaf zaterdag 12 november gaat het Pakhuis van Sinterklaas weer open bij het Limburgs Museum in Venlo. Voor de veertiende keer op een rij wordt het Pakhuis opengesteld. Alle gelovige kinderen en hun begeleiders zijn er van zaterdag 12 november tot en met zondag 4 december aanstaande welkom.

Het Pakhuis van Sinterklaas is er op de allereerste plaats voor ‘gelovige’ kinderen. Het museum heeft begrip voor de gevoeligheid die leeft bij voor- en tegenstanders als het gaat om de traditie. Dat er verstandig en met argumenten van gedachten wordt gewisseld over dit cultuurhistorisch fenomeen, is positief. Zo worden meningen geventileerd en gehoord en kan een basis ontstaan voor wederzijds begrip en respect.

Documentaire over veranderende Sinterklaastraditie

Om het publieke debat positief te stimuleren wordt in het Pakhuis van Sinterklaas een korte documentaire vertoond. Een oma en twee opa’s blikken terug op Sinterklaas in hun jeugd, de jaren vijftig van de vorige eeuw. In hun verhalen komt duidelijk naar voren dat Sinterklaas en zijn Pieten heden ten dage andere karakters zijn dan zestig jaar geleden. Kinderen waren vroeger bang als Sinterklaas kwam. Ook kregen kinderen rond 1955 minder én andere cadeautjes dan een leeftijdgenootje anno nu. Het Sinterklaasfeest is nu vercommercialiseerd en gemediatiseerd. De documentaire sluit af met een open vraag. Hoe zal het Sinterklaasfeest eruit zien als de kinderen die er nu zo van genieten, zelf opa en oma zijn? Anders dan nu, dus. 

Het Limburgs Museum hecht eraan om te benadrukken dat de rol van Piet met zorg wordt gespeeld. Piet is de begripvolle vertrouweling van de jonge pakhuisbezoekers en de intermediair tussen de kinderen en Sinterklaas. Het heeft geen pas om een karikatuur of lachspiegelversie van Piet te maken. Het huidige Pakhuis van Sinterklaas is een exponent van een traditie. Het kenmerkende aan tradities is dat ze veranderen. Het Sinterklaasfeest uit de naoorlogse jaren was in de kern hetzelfde, maar toch ook heel anders dan het huidige. Wanneer Piet verder evolueert, zal ook het Pakhuis van Sinterklaas er anders uitzien. Als cultuurhistorisch instituut loopt het Limburgs Museum niet voor de troepen uit, maar sluit het – om het zo maar eens te zeggen – aan achter de Sinterklaasstoet.

Aan de slag in het Pakhuis van Sinterklaas

De Sinterklaasstoet is vanaf zaterdag 12 november van harte welkom in het Pakhuis van Sinterklaas. Hoe ziet het Pakhuis er eigenlijk uit? In de museumfoyer staan metershoge rekken die gevuld zijn met museumvoorwerpen die met Sint-Nicolaas te maken hebben. Oud speelgoed dat de Goedheiligman over heeft gehouden in de lange jaren dat hij aan kinderen cadeautjes geeft. Maar ook nieuw speelgoed, zodat de kinderen de verschillen kunnen zien tussen vroeger en nu. In het Pakhuis van Sinterklaas vind je zelfs nog een oude pop en een antiek hobbelpaard, waaraan Sint-Nicolaas heel erg gehecht is omdat hij er paardrijden op heeft geleerd. Er zijn ook vitrines en panelen met de antwoorden op vaak gestelde vragen over Sinterklaas. Waarom, bijvoorbeeld, eten we ons ongans aan chocolade letters. Waarom draagt Sinterklaas een mijter en geen stoere cap? Hoe oud is Sinterklaas eigenlijk en waar woonde hij toen hij een jongetje was? 

In het Pakhuis van Sinterklaas zijn altijd Pieten aanwezig die tekeningen, kleurplaten, brieven en verlanglijstjes in ontvangst kunnen nemen. De kinderen krijgen een spoedcursus Cadeautjes-in-de-schoorsteen-werpen en een indoortraining Over-het-dak-lopen-zonder-naar-beneden-te-vallen. Ze kunnen meedoen aan de Pietendans en het Vroeger-Nu-Spel. In de Sinterklaas-Postkamer kunnen de kinderen een speciale prentbriefkaart kleuren. Omdat er dit jaar zoveel cadeautjes zijn gevraagd aan Sinterklaas heeft hij en zijn Inpak-Pieten hulp nodig van de kinderen bij het inpakken en bij het bedienen van de Pakjesmachine.

Elke jeugdige bezoeker van het Pakhuis van Sinterklaas krijgt bij binnenkomst een opdrachtenkaartje. Als alle opdrachten zijn uitgevoerd, krijgen de junior-Hulppieten als beloning van al hun inspanningen een echt Pieten Diploma. Vanzelfsprekend houdt Sinterklaas tijdens zijn verblijf in Nederland zelf ook audiëntie in het Pakhuis van Sinterklaas en wel op woensdag 16, 23 en 30 november, zaterdag 19 en 26 november en 3 december en zondag 20 en 27 november en 4 december vanaf 14 uur tot 16 uur. Bij het Pakhuis van Sinterklaas is een speciale Museumles ontwikkeld voor de benedenbouw van het basisonderwijs. Er zijn nog enkele mogelijkheden tot schoolbezoek.