ANBI

Stichting Limburgs Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sinds 2012 is het Limburgs Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Naam: Stichting Limburgs Museum

RSIN: 8012.25.942

KvK: 410 64180

BTW: 8012 25942 B 01

Contactgegevens:
Bezoekadres: Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
Postadres: Postbus 1203, 5900 BE Venlo
Telefoon: +31 77 352 2112
E-mail: info@limburgsmuseum.nl

Directie/bestuurder: Bert Mennings

Raad van Toezicht:
dhr. drs. M. Dijkman | voorzitter
dhr. dr. J. de Jong | lid
dhr. drs. H. Jennissen | lid
mw. N. Eltink MA | lid
mw. drs. M. List-de Roos | lid
dhr. dr. R. Cox | lid

Beloningsbeleid: het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens een afgeleide van de BBRA schalen, waarbij we wel de verhoging conform de CAO Welzijn toepassen.

Verslag uitgeoefende activiteiten: een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden bij de onze jaarverslagen.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen: klik hier.

Lees hier het jaarverslag van 2022.

Lees hier het jaarverslag van 2023.