Culturele codes

Het Limburgs Museum past de Codes Diversiteit & Inclusie, Cultural Governance en Fair Practice toe.

Code Diversiteit & Inclusie

Van ós, voor iedereen: onze nieuwe pay-off sinds begin 2022. De Code Diversiteit & Inclusie vormt een rode draad in de participatieve manier van programmeren en doorontwikkelen van de drie musea. Een goed voorbeeld is het project MigratieLab: een lab van kunstenaars en arbeidsmigranten die zich in de regio gevestigd hebben. Een ander voorbeeld is dat we met regelmaat externe curatoren uitnodigen om tentoonstellingen te maken. Deze zijn vaak ook afkomstig uit andere disciplines; zoals aan schrijvers, regisseurs en filmmakers.

‘Wat we hier laten zien groeit, het is live, het is nu, het verandert elke dag.’

Milena Mulders (gastcurator) over MigratieLab

Om ook in de bedrijfsvoering consistent de Code Diversiteit & Inclusie te implementeren zijn de eerste stappen vanuit de vijf principes in de code reeds uitgevoerd.

Publiek
Met het Limburgs Museum op Locatie en Ons Limburgs Museum maken we cultuur en erfgoed nog toegankelijker voor meer mensen om te participeren. We nodigen door onze werkwijze mensen nadrukkelijk uit om mee te doen. Ook brengen we de musea dichtbij als het bezoeken van het Limburgs Museum in Venlo geen mogelijkheid (meer) is. Daarnaast is de digitale toegankelijkheid heel belangrijk: met Ons Limburgs Museum spreken we niet alleen een jongere doelgroep aan.

Het geeft ook meer mensen de mogelijkheid om actief mee te doen aan een meerstemmige dialoog.

Programma
We bieden met de drie musea een interessant, breed en participatief programma. We richten ons enerzijds op doorontwikkeling van bestaand programma voor een meer diverse doelgroep en anderzijds op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe activiteiten waardoor nog meer mensen in aanraking komen met hun cultuur en erfgoed.

Partners
We werken samen met een waaier aan lokale, regionale, Euregionale, landelijke en internationale partners. Partnerschappen variëren van het samen ontwikkelen van nieuwe content voor Ons Limburgs Museum of het mogelijk maken van nieuwe technologieën tot het fungeren van een aanjagersrol binnen de cultuurregio Noord-Limburg waarbij we lokale makers en instellingen samenbrengen.

Personeel
Het Limburgs Museum is als organisatie volop in ontwikkeling. Ten aanzien van het personeelsbestand zijn er stappen gezet naar een diverse organisatie t.a.v. geografie, leeftijd, gender en meer, waarin ruimte is voor jonge en ervaren talenten.

Fair Practice Code

We volgen de CAO Sociaal Werk op hoofdlijnen. Er is een functiehuis met functieprofielen en een salarisgebouw, specifiek voor het Limburgs Museum ontwikkeld. We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en dragen zorg voor een veilige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor groei en ontwikkeling op tal van fronten. Er is een extern vertrouwenspersoon en periodiek wordt een ARBO onderzoek gehouden. Indien we zzp’ers inhuren voor projecten volgen we de tarieven die onder andere de Kunstenbond hanteert.

We zorgen dat ook de zzp’ers zich thuis voelen in de organisatie en gezien worden. De Fair Practice Code passen we al jaren toe bij samenwerkingen met kunstenaars. Waar de kennis niet in huis is, zetten we ons netwerk in om zo de juiste professionals te verbinden aan het museum. We bouwen elke dag aan een open cultuur gebaseerd op solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie.

Code Cultural Governance

Het Limburgs Museum is een stichting met een ANBI-status. De stichting werkt volgens een Raad van Toezicht-model. Naast een toezichthoudende functie heeft de Raad van Toezicht echter ook een stimulerende en adviserende functie ten aanzien van de directeur-bestuurder. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in een Directie en Raad van Toezicht reglement. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding. De directeur-bestuurder van het Museum is sinds 1 april 2019 Bert Mennings. Onder zijn leiding heeft het museum op tal van vlakken grote stappen gezet. De 8 principes van de Code Cultural Governance volgen we en passen we toe. Onlangs is de Code Cultural Governance door de Raad van Toezicht geëvalueerd en conform de bevindingen worden de statuten en reglementen geüpdatet. In komende jaren lopen de termijnen van een aantal leden gefaseerd af. Bij de procedure voor het selecteren van nieuwe leden is expliciete aandacht voor een verdere diversifiëring van de samenstelling ten aanzien van kennis, expertise, netwerken en perspectieven.

Code Duurzaamheid

Het Limburgs Museum is als huurder al enige jaren actief bezig met het verhogen van de duurzaamheid van ons gebouw, door bijvoorbeeld het vervangen van onze verlichting met ledverlichting en het reduceren van onze energie-inkoop waar mogelijk. In samenwerking met onze eigenaar is er tevens een impactstudie verricht op het plaatsen van zonnepanelen. Ter voorbereiding van het plaatsen hiervan wordt inmiddels het dak daarvoor in gereedheid gebracht. De komende jaren gaan we verdere stappen zetten naar een duurzamere organisatie.