Kruip in de huid van een archeoloog

Archeo Route Limburg

Elke dag
Elke dag
Scroll

Ga je mee op ontdekking?

Waar vinden archeologen hun vondsten? Wat speelde zich op deze plaatsen af? Met de Archeo Route Limburg doe je opgravingen met je mobiel en ontdek je de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie.

In de Archeo Route Limburg zijn er al meer dan 90 speerpunten in Limburg te vinden. Daar zijn er in 2022 tien bij gekomen langs de Limburgse Maas. Allemaal op belangrijke, archeologische plekken. Samen vertellen ze één verhaal over ‘Leven langs de Maas’.

Open de Archeo Route App 2.0 en je staat oog in oog met een virtuele archeoloog. Hij laat je via video en augmented reality zien en beleven wat zich op deze locatie heeft afgespeeld. Wil je meer weten over de voorwerpen van de tien nieuwe locaties? In het Limburgs Museum bekijk je ze in het echt.

Op de website van Archeo Route Limburg lees je meer.

Trap door 10.000 jaar geschiedenis

Fiets door de Limburgse geschiedenis met de fietsroutes van de Archeo Route Limburg. Ze leiden je langs historische plekken langs de Limburgse Maas. Daar wekken archeologische speerpunten de geschiedenis tot leven. Bij de verschillende luisterplekken hoor je via je telefoon de verhalen van Moeder Maas. Bekijk de routes in de Archeo Route App 2.0 of pik de folder op bij een VVV-kantoor bij jou in de buurt.

Welke 10 extra speerpunten vertellen het verhaal over leven langs de Maas?

 • Beegden
  Aan de Eerdweg in Beegden werden tijdens een opgraving laat-Romeinse vondsten aangetroffen, waaronder een kruikje en een muntschat van 36 munten die dateren tussen 350-435 n. Chr. Bijzonder, omdat bewoningssporen uit deze periode zeer schaars zijn. Vermoedelijk waren de munten eigendom van een rondreizende kopersmid. De mooiste munten zijn nu samen met het kruikje te zien in het Limburgs Museum.
 • Swalmen
  Naast de A73 bij Swalmen werden tijdens een opgraving bewoningssporen aangetroffen. Het gaat om een groot hoeve complex waar graan werd verbouwd. De vondsten die hier gedaan zijn zoals paardenbotten en hoefijzers doen vermoeden dat de hoeve bewoond werd door een ridder of ruiter. Daarnaast vonden archeologen een 12e-eeuwse kogelpot van Elmpteraardewerk en een pseudo muntfibula met parelrand afkomstig uit eind 9e of begin 10e eeuw. Beide zijn nu te zien in het Limburgs Museum.
 • Lomm
  Bij Lomm op een steenworp afstand van de Maas werden tijdens een opgraving een cultusplaats en een groot grafveld aangetroffen die in gebruik waren tussen 400 en 12 v.Chr. Dit is bijzonder omdat de meeste gevonden cultusplaatsen uit de midden en late IJzertijd in Nederland graf loos zijn. Behalve sporen van verschillende houten gebouwen en minimaal 60 graven zijn er ook Romeinse grafoffers gevonden waaronder een spiegeltje voor een overleden vrouw. Het spiegeltje is nu te zien in het Limburgs Museum.
 • Borgharen
  In het Daalderveld aan de Pasestraat in Borgharen is bij een opgraving een massapaardengraf gevonden. De vondsten en locatie wijzen erop dat het stamt uit de belegering van Maastricht in 1673 door het Franse leger onder aanvoering van de zonnekoning Lodewijk XIV. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om in de strijd gesneuvelde cavaleriepaarden. Eén van deze paardenskeletten is te zien in het archeologisch bezoekerscentrum in Hartelstein. Daarnaast beschikt het Limburgs Museum over een hoefijzer.
 • Borgharen
  Bij een opgraving op de locatie van een Romeinse villa aan de Pasestraat tussen Itteren en Borgharen is een Merovingisch grafveld aangetroffen. Hier werd een groot aantal graven gevonden waaronder een mannengraf met meerdere grafgiften. Bijzonder hierbij was de vondst van twee 7e eeuwse Merovingische stijgbeugels die gezien hun kleine omvang bedoeld waren om met de punt van de schoen in te stappen. Deze stijgbeugels zijn vanaf nu te bezichtigen in het Limburgs Museum.
 • Well
  Bij een opgraving op deze locatie tussen de dorpen Well en Aijen werden bewoningssporen van de vroege prehistorie tot aan de nieuwe tijd aangetroffen. Dit gaat onder andere om kampplaatsen uit het Mesolithicum. Onder de vele vondsten die gedaan zijn zit een duimschrabber van vuursteen, die nu te bewonderen is in het Limburgs Museum.
 • Elsloo
  In de Maas ter hoogte van Elsloo zijn de restanten gevonden van een Middeleeuws kasteel dat hier tussen de 14e en 17e eeuw aan de rivier heeft gestaan. Vanuit deze rechthoekige woontoren controleerde de heer van Elsloo dit gebied en vroeg hij tol aan de scheepsvaart op de Maas. Omdat de loop van de rivier door de eeuwen heen veranderde, kwam het kasteel uiteindelijk onder water te staan. Daardoor liggen de restanten van het bouwwerk vandaag de dag in de Maas. 
 • Geulle
  Archeologisch onderzoek in de rivierbedding bij Geulle aan de Maas heeft vele honderden metaalvondsten opgeleverd die een verrassend en soms zelfs nog ongeschreven verhaal opleveren over de Zuid-Limburgse Maas als oorlogsfront, als scheepsroute, als handelsverbinding en als viswater. Een van de meest fascinerende hoofdstukken van dat verhaal is de vondst van opvallend veel wapentuig uit de periode dat de Vikingen in deze regio actief waren.
 • Neer
  Bij het verbreden van het Maasbed bij Hanssummerweerd zijn twee Romeinse zuiltrommels gevonden, gemaakt van Nivelsteiner zandsteen. Vermoedelijk hebben ze deel uitgemaakt van een statig gebouw aan de linkerkant van de Maas, dichtbij de monding van de Neerbeek. Tot de mogelijkheden behoort dat het hier om een Romeinse tempel gaat, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Zeker is wel, dat het een belangrijk gebouw moet zijn geweest. Eén van de zuiltrommels is vanaf nu in het Limburgs museum te bewonderen.
 • Ooyen
  In Ooyen-Wanssum zijn wel 50.000 archeologische vondsten gedaan tijdens het onderzoek langs de Maas. Het grootste deel gaat om vuursteen uit de steentijd van zo’n 11.000-6.000 jaar oud. In deze periode kwamen twee levenswijzen samen: namelijk die van de rondtrekkende jagers-verzamelaars als die van de eerste boeren in Limburg. Er ontstond zelfs ruilhandel tussen beiden. Ooijen-Wanssum is een van de weinige vindplaatsen waar deze overgang in bestaanswijze is vastgelegd.

Partners: