Scroll
Vandaag zijn wij geopend
van 11:00 tot 17:00.

Het DOEboek Limburgerschap

Alle scholen in Nederland besteden aandacht aan burgerschap: samen leven in een democratisch land. Hoe elke school burgerschap vormgeeft is echter anders en niet altijd even makkelijk of meetbaar.

In de jaarlijks terugkerende tentoonstelling Respect in het Limburgs Museum worden daarom verschillende aspecten van burgerschap concreet behandeld.

Om specifieker en op een laagdrempelige manier in te gaan op burgerschap in Limburg heeft het Limburgs Museum in samenwerking met Stichting Vredeseducatie het DOEboek Limburgerschap ontwikkeld. Het is het resultaat van een breed gesteunde motie in de Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren.

Het DOEboek Limburgerschap is uniek, omdat het zich in de eerste plaats richt op de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool in hun eigen leefomgeving. Na evaluatie blijkt het DOEboek ook erg geschikt voor het voortgezet onderwijs. We dagen leerlingen uit om ‘Limburgerschap’ te onderzoeken en verder uit te dragen en vorm te geven. Want kinderen en jongeren zijn nodig om het Limburg van nu en van later nog mooier te maken. Het DOEboek Limburgerschap kan zonder enige inspanning gebruikt worden naast een bestaande methode, maar biedt ook handvatten om een programma voor burgerschap op maat te ontwikkelen. Om docenten daarbij te ondersteunen is ook een docentenhandleiding ontwikkeld.

Het DOEboek Limburgerschap bestellen

Het DOEboek Limburgerschap is te bestellen voor € 1,50 per stuk, exclusief verzendkosten. Ook kan het DOEboek Limburgerschap online bekeken worden en zelfs geprojecteerd worden op een digibord in de klas.

Heb je vragen over het DOEboek Limburgerschap of over andere lesprogramma’s van het Limburgs Museum? Neem gerust telefonisch contact op met de afdeling Educatie via 077 352 2112.

Download de online editie van het DOEboek