Let op: vanwege de enorme belangstelling kunnen tickets voor 50 Jaar Thielen alleen nog via tijdslots gekocht worden, ook met Museumkaart.

Voorkom lang wachten aan de balie en bestel je tickets online. Naar de webshop.

ANBI

Stichting Limburgs Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sinds 2012 is het Limburgs Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 • Naam: Stichting Limburgs Museum
 • RSIN: 8012.25.942
 • KvK: 410 64180
 • BTW: 8012 25942 B 01
 • Contactgegevens:
  Bezoekadres: Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
  Postadres: Postbus 1203, 5900 BE Venlo
  Telefoon: +31 77 352 2112
  E-mail: info@limburgsmuseum.nl
 • Doelstellingen: 
  1. Groeien van 40.000-45.000 bezoekers (in afgelopen jaren) naar een plek in de top 55 van de Nederlandse Museumvereniging van meest bezochte musea in uiterlijk 2016. (75.000 bezoekers/jaar).
  2. Eigen inkomsten laten stijgen van 17% in 2011 naar 20-25% in 2016.
 • Directie/bestuurder: directeur Bert Mennings
 • Raad van Toezicht:
  mevr. W. Delissen | voorzitter
  drs. M. Dijkman | lid
  dhr. H. Jennissen | lid
  dr. J. de Jong | lid
 • Beloningsbeleid: het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens een afgeleide van de BBRA schalen, waarbij we wel de verhoging conform de CAO Welzijn toepassen.
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden bij de Jaarverslagen.