ANBI

Stichting Limburgs Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sinds 2012 is het Limburgs Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 • Naam: Stichting Limburgs Museum
 • RSIN: 8012.25.942
 • KvK: 410 64180
 • BTW: 8012 25942 B 01
 • Contactgegevens:
  Bezoekadres: Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
  Postadres: Postbus 1203, 5900 BE Venlo
  Telefoon: +31 77 352 2112
  E-mail: info@limburgsmuseum.nl
 • Doelstellingen: 
  1. Groeien van 40.000-45.000 bezoekers (in afgelopen jaren) naar een plek in de top 55 van de Nederlandse Museumvereniging van meest bezochte musea in uiterlijk 2016. (75.000 bezoekers/jaar).
  2. Eigen inkomsten laten stijgen van 17% in 2011 naar 20-25% in 2016.
 • Directie/bestuurder: directeur Bert Mennings
 • Raad van Toezicht:
  mevr. W. Delissen | voorzitter
  drs. M. Dijkman | lid
  dhr. H. Jennissen | lid
  dr. J. de Jong | lid
 • Beloningsbeleid: het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens een afgeleide van de BBRA schalen, waarbij we wel de verhoging conform de CAO Welzijn toepassen.
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden bij de Jaarverslagen.