Christelijke allegorische voorstelling

onbekend, 1600

Allegorische voorstelling (schenkersvoorstelling). Christus in rood gewaad geleidt een bruid met linkerarm; met rechterarm houdt hij de spreukband vast met opschrift: ICK ZAL VP CLEMMEN VP DEN PALMEN BOOM EN ZAL ZYN VRUCHTEN PLUCKEN; bij linkerhand van de bruid een band met tekst: TRECKT WY ZULLEN ACHTER V LOOPEN. Bruid heeft kroontje en draagt lang gewaad met vierkante hals; in linkerhand een brandende lamp. Links van Christus de geselkolom met lijdensattributen en kruis; rechts van de bruid een boom met slang en draak. Linksboven: God de Vader in de wolken, met tiara op hoofd en kroon in handen. Links vooraan twee geknielde vrouwen gekleed in zwart en rood. Rechts op voorgrond een banderol met tekst: KEERT V WEDER KEERT V WEDER. In zwarte, gedeeltelijk met vergulde randen en vergulde tekst. Opschriften op lijst: DE(N) VADER COMT VA(N) LIBANO MYN BRUYT, EN(DE) GHY SULT GHECRONT WORDEN, CANT 4; DE BRUYT IC VANT DE(N) GENE DIE MYN ZIELE BEMINT ENDE HEBBE HEM GHEHAUDEN EN(DE) ICK EN ZAL HEM NIET LATEN GAEN, CANT. DE(N) BRIDECO(M) STAET OP HAST V MYN SCHOON VRYENDINNE ENDE COMT, CANTY 9; DE WEERELT WIE IS DIE GENNE DIE OPCLEMT VANDER WILDERNISSEN OVERVLOEDIGH IN WELLUSTE(N) RUSTENDE OP ZYN ALDERLIEFSTE CANT. Op keerzijde drie etiketten: gemeentemusea Amsterdam; Limburgs Provinciaal museum voor Kunst en Oudheden.
Materiaal: olieverf,hout
Afmeting:hoogte: 60.0cm breedte: 43.5cm hoogte: 71.5cm breedte: 55.0cm dikte: 3.5cm
Inventarisnummer: L08973
Credit line: Bruikleen Bonnefantenmuseum Maastricht, collectie LGOG