Tien keer Limburgse archeologie in augmented reality

Langs de Limburgse Maas komen tien nieuwe speerpunten op plekken van grote archeologische betekenis. Het zijn opvallende markeringen in het landschap, letterlijk in de vorm van een speer. Ze vertellen samen één overkoepelend verhaal over ‘Leven langs de Maas’. De gemeente Maasgouw bijt het spits af: in Beegden wordt op 21 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur het eerste nieuwe speerpunt geopend.

Augmented reality
De speerpunten geven voorbijgangers de gelegenheid met behulp van hun mobiele telefoon in het verhaal van die plek te duiken. Met hulp van video en augmented reality wordt de bijzondere geschiedenis van elke plek virtueel tot leven gewekt. Daarin spelen ook voorwerpen uit de collectie van het Limburgs Museum in Venlo een rol.

Actueel
Limburg werd afgelopen juli getroffen door extreem hoogwater. De grilligheid van dit natuurfenomeen blijft een uitdaging voor de mensheid. Het bepaalt al eeuwen het leven van de bewoners langs de rivier, in een landschap dat mede door de Maas is gevormd. Daarom brengen we in 2021 en 2022 een ‘Ode aan de Maas’ tijdens talrijke initiatieven, waaronder dit nieuwe project ‘Leven langs de Maas’.

Eén verhaal
Het verschil met de 59 eerder geplaatste archeologische speerpunten is dat de tien nieuwe punten één samenhangend verhaal vertellen, namelijk dat van de Maas als levensader van Limburg. Die functie had de rivier al eeuwen voordat de provincie in zijn huidige vorm bestond. In de buurt van de Maas zijn de oudste sporen van mensachtigen gevonden, de eerste landbouwers van Nederland vestigden zich aan de Limburgse Maas en in de eeuwen daarna ontstonden daar dorpen en machtige steden.

Verdieping
Vanuit het programma ‘De Maaswerken’, bedoeld om ruimte voor de rivier te creëren na de overstromingen van 1993 en 1995, is er in opdracht van Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek uitgevoerd.

“De archeologische vondsten zeggen veel over ons leven met de rivier en over de transformaties die we door de tijd hebben meegemaakt,” aldus directeur Bert Mennings van het Limburgs Museum. Het museum werkt samen met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Limburg, Limburg Marketing en verschillende gemeentelijke partners om de archeologische verhalen van de tien Maas-speerpunten toegankelijk te maken voor een breed publiek.

“Het Limburgs Museum biedt verdieping bij die verhalen,” vertelt Mennings. “Wie de locatie van het speerpunt bezoekt, ziet en hoort via de app de Geschiedenis tot leven komen. In ons museum kun je ook de echte objecten zien en het grotere verhaal erachter ontdekken.”

Beegden trapt af
De tien nieuwe speerpunten in de Archeo Route Limburg worden de komende maanden beurtelings onthuld. De aftrap vindt dus plaats in Beegden: daar wordt op 21 oktober het eerste nieuwe speerpunt geopend. Dat speerpunt neemt je mee in het verhaal van een bijzondere, Laat-Romeinse muntschat.