Limburgse archeologen kiezen talent 2022

In het Limburgs Museum is op zaterdag 2 april tijdens de twaalfde Limburgse Archeologie Dag de aanmoedigingsprijs voor het archeologisch talent 2022 uitgereikt aan Dwayne Beckers (30). Hij kreeg die prijs voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg en Nederland. Behalve voor zijn wetenschappelijke werk is er ook veel waardering voor zijn inzet om een groot publiek te bereiken.

Dwayne Beckers kwam als kleine jongen al in aanraking met de archeologie en wilde altijd al archeoloog worden. Al vroeg had hij belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Dat zou ook zijn specialisme worden en nu is hij een van de beeldbepalende archeologen die in Nederland op dit terrein werkzaam is. In het land werkt hij aan projecten, maar ook in Limburg. Zo inventariseerde hij sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Meinweg in Midden-Limburg, was hij betrokken bij de opgraving van een bommenwerper bij Echt, doet hij onderzoek naar de bevrijding van Limburg en tracht die sporen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar te maken.

Dwayne Beckers is actief in verenigingen die zich met het oorlogsverleden bezighouden, zowel in Nederland als in Limburg. Daarmee tracht hij het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog beter te bestuderen, te bewaren, te beschermen en er een groot publiek mee kennis te laten maken. Die combinatie van gedegen onderzoek en het betrekken van het publiek maken hem, volgens de Limburgse archeologen, tot talent van 2022.