Grote expositie 350 jaar na beleg van Maastricht

Eeuwige roem, dat was wat Zonnekoning Lodewijk XIV hoopte te bereiken met de inname van Maastricht. De machtige vestingstad wilde hij hoogstpersoonlijk veroveren. Kort daarna probeerde ook de jonge Oranjeprins Willem III Maastricht in te nemen. Het is het begin van een decennialange rivaliteit. Over deze twee persoonlijke tegenstanders, en wat hun botsende ambities voor de inwoners van het Maasdal betekenden, gaat de grootse tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas. Deze is vanaf 10 juni 2023 in het Limburgs Museum  te bezoeken. Nooit eerder in Nederland vertoonde kunstwerken en historische objecten uit grote internationale musea, zoals Châteaux de Versailles en Musée du Louvre, brengen je dichter bij Lodewijk en Willem. Een unieke kans om deze historische giganten nu eens echt te leren kennen. En dat allemaal 350 jaar nadat de Zonnekoning in 1673 Maastricht veroverde.

Tegenpolen
Tegenpolen waren het. Aan de ene kant de uitbundige, katholieke, absolute vorst uit Frankrijk. Tegenover hem de protestantse hoogste ‘ambtenaar’, wars van uiterlijk vertoon. En toch hebben ze elkaar beïnvloed. De Zonnekoning en Oranje laat zien hoe ze allebei vaderloos opgroeiden en moesten knokken voor een plek in het landsbestuur. Willem III liet zich bovendien door de Zonnekoning inspireren, ook toen hij zijn belangrijkste rivaal werd. Maar zelfs als koning van Engeland, vanaf 1688, werd hij door Lodewijk nooit als zijn gelijke gezien. Ook over die nasleep vertelt De Zonnekoning en Oranje.

Kaart van Vauban
Dat doet de tentoonstelling met topstukken die niet eerder in Nederland te zien waren. Zoals het portret van Lodewijk XIV voor Maastricht door hofschilder Pierre Mignard, dat iedereen in Versailles duidelijk maakte hoe trots Lodewijk was op zijn glorieuze inname. En hoe hij deze publicitair uitbuitte. Dat deed hij ook met munten, prenten en gedichten. Hij liet zelfs taferelen aanbrengen in de Spiegelzaal in Versailles en op de Porte Saint-Denis. ‘Maastricht’ moest bijdragen aan zijn stralende status als Zonnekoning. Zo echoot de expositie naar onze tijd, naar de zorgvuldig opgebouwde imago’s van beroemdheden en machtige politici.

Eén van de indrukwekkendste objecten is een unieke, manshoge kaart van de verovering van Maastricht uit 1673. Gemaakt door de Franse ingenieur Vauban, zodat de Zonnekoning zijn gasten tot in detail over het succesvolle beleg kon vertellen. Vauban ontwikkelde een revolutionaire aanvalsstrategie waarmee Maastricht in dertien dagen veroverd kon worden en hij zich verankerde in de Franse geschiedenis.

Nieuwe perspectieven
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenisboeken bekend als ‘Rampjaar’. In die nationale geschiedenis ontbraken lang verhalen uit de streek rond Maastricht, het huidige Limburg. De Zonnekoning en Oranje vertelt die verhalen nadrukkelijk wel. Nieuwe bronnen bieden nieuwe perspectieven. Zo werden de Franse troepen in het Maasdal niet door iedereen gezien als bezetters. Soms golden ze als bondgenoten, of zelfs bevrijders. De nieuwe verhalen maken invoelbaar wat oorlog betekende; voor mannen en vrouwen, boeren en stedelingen, protestanten en katholieken, burgers en militairen.

De geschiedenis komt tot leven in De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas. Leer Willem III en Lodewijk XIV kennen en voel wat hun persoonlijke strijd betekende voor Nederland. De tentoonstelling is van 10 juni 2023 t/m 7 januari 2024 te bezoeken. Reserveer nu alvast je tickets via onze webshop (scroll naar beneden).

Afbeelding: Adam Frans van der Meulen, Koning Lodewijk XIV tijdens het Beleg van Maastricht 1673. Collectie Limburgs Museum.