Evert Thielen positieve impuls voor Venlo

Ruim driekwart van de bezoekers aan de tentoonstelling van Evert Thielen komt van buiten Limburg. Negen van de tien is speciaal voor de expositie naar Venlo gekomen en bijna de helft van de bezoekers heeft ook de winkels en horeca in het centrum bezocht. Dat blijkt uit een enquête onder bezoekers van het Limburgs Museum.

Dat de expositie van Evert Thielen qua bezoekersaantallen een doorslaand succes is, was al bekend. Nu zijn echter ook de eerste effecten voor Venlo inzichtelijk gemaakt. Conclusie: de stad vaart er ook economisch wel bij. Een steekproef onder ondernemers bevestigt het beeld. De meeste van de ondervraagde ondernemers geven aan dat hun omzet is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Concrete effecten
Wethouder Marij Pollux (Cultuur) is blij met de uitkomsten: ‘Dit laat zien dat je in Venlo wel degelijk veel bezoekers kunt aantrekken met moderne kunst. Venlo investeert al jaren in culturele voorzieningen zoals in ons prachtige poppodium, theater en onze musea, omdat we weten dat dit veel oplevert voor onze stad. Het succes van de Evert Thielen tentoonstelling laat dit nu ook heel duidelijk zien.’

Pollux vindt het belangrijk dat de effecten van een succesvolle tentoonstelling als die van Evert Thielen zichtbaar worden gemaakt. ‘We hebben de afgelopen jaren in Venlo veel gesproken over de toekomst van Museum Van Bommel Van Dam. Dit succes toont aan dat het Museum op hun nieuwe locatie bestaansrecht en toegevoegde waarde kan hebben voor Venlo.’ Om de effecten inzichtelijk te krijgen, werkte de gemeente Venlo samen met het Limburgs Museum, Museum van Bommel van Dam, Venlo Partners, Venlostad.com en ondernemers in de Venlose binnenstad.

‘Mensen zijn verrast’
Volgens binnenstadondernemers is het opvallend hoe positief de bezoekers reageren op de Venlose binnenstad. Han Pasch (Pasch Cooking Dining Living): ‘Wij horen alleen maar positieve geluiden over het gezellige centrum van Venlo. De tentoonstelling brengt veel nieuwe bezoekers naar Venlo waar iedereen van mee profiteert.’ Paul Wilms van (Galerie Wilms) bevestigt dit: ‘Mensen zijn verrast over Venlo. Dit bewijst dat kunst rendabel kan zijn voor een stad.’

De tentoonstelling
Inmiddels is de succesvolle overzichtstentoonstelling 50 jaar Thielen – De ogen van de meester alweer een tijd te zien in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. In april stond de teller al op 50.000 bezoekers. Vanwege dit overweldigend succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 10 juni.