DOEboek Limburgerschap voor burgerschapsonderwijs

In de Week van Respect op woensdag 11 november verschijnt op initiatief van het Limburgs Museum het DOEboek Limburgerschap, een steun in de rug voor alle Limburgse basisscholen.

Die dag overhandigen VVD-Statenlid Karin Straus en museumdirecteur Bert Mennings het DOEboek symbolisch aan de leerlingen van basisschool Neel in Maasniel. Het DOEboek is het resultaat van een breed gesteunde motie, ingediend door Karin Straus, in het Limburgs Parlement om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren. Het debat over burgerschapsonderwijs deze week in de Tweede Kamer laat zien hoeveel behoefte er is aan meer richting en structuur. Het DOEboek Limburgerschap biedt precies dat.

Met de opdrachten en thema’s in het DOEboek Limburgerschap onderzoeken leerlingen de democratische samenleving. Ze ontdekken ook hoe ze er zelf een actieve rol in kunnen hebben. Burgerschapsonderwijs ligt onder het vergrootglas: politiek en samenleving vinden het belangrijk dat kinderen over burgerschap en democratie leren, maar scholen vonden die opdracht vaak te vrijblijvend, of bestaande methodes juist te beknellend. Met het DOEboek Limburgerschap kan elke docent eigen richting geven aan burgerschapsonderwijs. Het DOEboek kan op zichzelf staan maar ook ingepast worden in al bestaande projecten en methodes.

Limburgs perspectief
Wat het DOEboek Limburgerschap bijzonder maakt, is dat het een Limburgs perspectief biedt op burgerschapsles. Het Limburgs Parlement onderstreepte met een breed gesteunde motie eerder al de noodzaak van zo’n perspectief. Ook museumdirecteur Bert Mennings ziet het belang ervan in: “De plek waar je bent geboren en waar je opgroeit, woont of werkt is van grote invloed op je leven. Ze kleurt je identiteit, bepaalt vaak de woorden die je gebruikt en de tradities die je deelt. Kortom: die plek is van grote invloed op hoe je samenleeft met anderen.”

Met burgerschapsonderwijs wordt geprobeerd die elementen te versterken. “Het is belangrijk dat mensen ‘wortels’ hebben,” zegt ook Karin Straus, fractievoorzitter van de VVD in het Limburgs Parlement. “Dat is belangrijk, voor je welzijn en je identiteit. En, nu de wereld aan de voeten van onze jeugd ligt, belangrijker dan ooit.” 

Thema’s
Het DOEboek Limburgerschap is gemaakt voor scholieren in groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De opdrachten raken thema’s als identiteit, woonplaats, samenleven, Limburg, democratie en de digitale wereld. De speciale docentenhandleiding biedt scholen die dat willen de mogelijkheid een complete en eigen visie op burgerschapsonderwijs te ontwikkelen.

Verkrijgbaar
Het DOEboek Limburgerschap is een initiatief van het Limburgs Museum en het resultaat van een breed gesteunde motie in Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren. Het concept en de werkvormen zijn ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht. Het DOEboek Limburgerschap is te bestellen of gratis te downloaden voor alle Limburgse basisscholen via deze link.