Onvergetelijk Limburgs Museumtafel: digitale tafel voor Limburgers in zorginstellingen groot succes

Vanwege grote belangstelling verlengt het Limburgs Museum de inzet van zijn Onvergetelijk Limburgs Museumtafel. Dat is een draagbare digitale tafel waarmee je museumobjecten van alle kanten kunt bekijken en ervaren. In 2022 zijn er liefst 78 rondleidingen op locatie mee verzorgd, verspreid over heel Limburg. De 531 deelnemers waren Limburgers met geheugenproblematiek. In 2023 gaat het Limburgs Museum de Onvergetelijk Limburgs Museumtafel ook in ziekenhuizen inzetten. Ziekenhuizen in heel Limburg kunnen zich vanaf nu voor de eerste rondleiding kosteloos aanmelden.

Waardevolle gesprekken
De museumtafels zijn bedoeld voor mensen met geheugenproblematiek. Een speciaal opgeleide rondleider van het museum zorgt er met ondersteunde vragen en zintuigelijke prikkels voor dat verhalen en herinneringen naar boven komen. Er ontstaan waardevolle gesprekken. Bovendien is het een uitkomst voor mensen die niet meer in staat zijn naar het museumgebouw toe te komen.

Heel Limburg
In 2022 zijn de Onvergetelijk Limburgs Museumtafels 26 keer in Noord-Limburg ingezet, 30 keer in Midden-Limburg en 22 keer in Zuid-Limburg. Van zorgcentrum Appelgaard in Vaals en Sevagram Fonterhof in Berg en Terblijt tot zorgcentrum Hieronymus in Weert en het Trynushuis in Venray. Zo werden, samen met 126 begeleiders, 531 mensen op 50 zorglocaties in staat gesteld op afstand de collectie van het Limburgs Museum te beleven. Doelstelling is om in 2023 de rondleidingen op locatie te verdubbelen en om een vast onderdeel te worden van de activiteitenprogramma’s van betrokken zorginstellingen en ziekenhuizen.

Uitbreiding naar ziekenhuizen
In januari 2023 is het Limburgs museum een proef gestart in ziekenhuis VieCuri. Eens per week komt een speciaal opgeleide vrijwilliger van het museum langs. Geriater Réka Csepán over de proef: “Ik ben ontzettend blij met dit initiatief. De activiteit is een verrijking op de medische zorg die we bieden aan de kwetsbare ouderen die zijn opgenomen. Het prikkelen van de mensen zorgt voor een beter dag- en nachtritme, het zorgt voor zingeving en draagt uiteindelijk bij aan een betere gezondheid en herstel van de patiënt. Patiënten en hun naasten zijn blij met de extra aandacht.” De wens van het museum is om de proef uit te breiden naar Midden- en Zuid-Limburg. Daarom worden ziekenhuizen in heel Limburg gevraagd om zich voor de eerste rondleiding kosteloos aan te melden.

Zorginstellingen en ziekenhuizen die een eerste gratis Onvergetelijk-rondleiding willen boeken, kunnen zich melden bij reserveringen@limburgsmuseum.nl.

Foto: v.l.n.r.: Bert Mennings (Directeur Limburgs Museum), Gerard Driessen (Rondleider museumtafel), Vrijwilligers Mieke & Marion, Réka Csepán (Geriater VieCuri) en IJsbrand Schouten (Bestuursvoorzitter VieCuri). Foto: Laura Knipsael.