Het Genneper Huys beleefbaar maken: Gemeente Gennep en het Limburgs Museum slaan de handen ineen

Op vrijdag 27 oktober hebben de gemeente Gennep en het Limburgs Museum officieel de handen ineengeslagen om een bijzonder stukje Limburgse geschiedenis tot leven te brengen: Het Genneper Huys. Dit is een voormalige burcht en versterkte vesting gelegen tussen de Maas en de monding van de Niers. Wethouder Janine van Hulsteijn en directeur Bert Mennings van het Limburgs Museum vierden dit moment door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen in het historische stadhuis van Gennep.

Dit tekenmoment markeert een belangrijke stap om Het Genneper Huys nieuw leven in te blazen en de rijke geschiedenis ervan beleefbaar te maken. In het hart van Gennep wordt een permanente tentoonstelling gecreëerd met de focus op het jaar 1641, toen Gennep belegerd werd door Frederik Hendrik tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Kansen voor gemeente Gennep en het Limburgs Museum
Het Limburgs Museum staat bekend om zijn innovatieve benadering van de geschiedenis, waarbij verhalen vanuit diverse perspectieven worden verteld. De nieuwe locatie in Gennep biedt voor het museum een geweldige kans om dit Limburgse verhaal ter plaatse te delen. Bert Mennings: “Er zijn nog veel onbekende verhalen rondom de Tachtigjarige Oorlog (ook wel de Opstand) in Limburg. In deze tentoonstelling geven we de Limburgers van toen een stem en gaan we in Gennep een nieuw stukje nationale geschiedenis schrijven.”

Voor de gemeente Gennep biedt de samenwerking een prachtige kans om een belangrijk deel van de eigen geschiedenis meer in de schijnwerpers te zetten. Janine van Hulsteijn: “Ik ben ontzettend blij dat het project Genneper Huys tot mijn portefeuille behoort. De tentoonstelling over het Genneper Huys kan door deze unieke samenwerking met het Limburgs Museum het toeristisch profiel van Gennep flink versterken.”

Interactieve tentoonstelling over de belegering van Het Genneper Huys
Bezoekers krijgen de kans om zich in te leven in de ervaringen van zij die er bij waren zoals Frederik Hendrik, soldaten, boeren rondom Gennep, kruisheren in het klooster van St. Agatha en gewone Gennepenaren. Zij zullen hun persoonlijke verhalen delen met de bezoekers van de tentoonstelling, over wat ze hebben gezien, gehoord en gevoeld, en hoe de belegering hun levens heeft beïnvloed. Deze ervaringen worden ondersteund en aangevuld met historische bronnen, schilderijen, prenten en archeologische voorwerpen.

De eerste stappen in deze samenwerking zijn gezet. Zowel de gemeente Gennep als het Limburgs Museum kijken uit naar verdere samenwerking om dit opmerkelijke hoofdstuk uit de geschiedenis tastbaar te maken.

Foto: Chris Smits