Lesinformatie

Welkom bij Respect

Veel mensen verlangen ernaar om in een vreedzame samenleving te leven. Een samenleving waar rechten worden gerespecteerd en kinderen en jongeren niet worden gepest. Een veilige plek waar iedereen zich verantwoordelijk wil voelen voor de vrijheid van zichzelf en van de ander. Een dergelijke samenleving vraagt inzet van alle mensen, elke dag weer.

Beter praten dan vechten

In een democratie hebben mensen verschillende meningen, belangen, idealen en levensovertuigingen. Dat levert een bruisende maatschappij op maar het geeft ook veel spanningen en conflicten. In een democratie gelden argumenten in plaats van dreigementen. Praten in plaats van vechten. Er worden afspraken, regels en wetten gemaakt om vreedzaam samen te leven. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend maar dat is het niet. Democratie is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden. Dat kan in de tentoonstelling Respect.

Lesinformatie

Op deze pagina vind je nuttige lesinformatie om jouw klas voor te bereiden op de museumles van Respect. Met onder meer achtergrondinformatie over de tentoonstelling, thema's, lesopzet en voorbereidende opdrachten voor in de klas. Deze lesinformatie is samengesteld door Stichting Vredeseducatie.

Achtergrondinformatie Thema's Lesopzet Voorbereiding Verwerking