Respect

Groep 7 en 8 (vanaf 10 dec 2019)

Respect heette voorheen Kruispunt Vrijheid. Deze naam zal af en toe nog gebruikt worden.

Ontdek, beleef en … handel erna!

Doelstellingen

 • Vrijheid in termen van gedrag, actief burgerschap en regels duiden.
 • Grondrechten onderzoeken en reflecteren op spanningen tussen vrijheid van meningsuiting – vrijheid van godsdienst.
 • Kenmerken van democratie benoemen.
 • Het begrip ‘respect’ illustreren aan de hand van voorbeelden en de eigen grenzen benoemen.
 • Respect duiden t.a.v. minderheidsgroepen.
 • Conflicten onderzoeken en geweldloze/geweldarme oplossingen aandragen.
 • De begrippen ‘gewoon’ en ‘vreemd’ benoemen in verband met verschillende culturen.
 • De eigen cultuur en etnische achtergrond waarderen en relativeren.
 • Stereotypen en racistische vooroordelen ontmaskeren met het oog op het creëren van een respectvolle houding ten aanzien van mensen die ‘anders' zijn.

In de video vertellen leraren en leerlingen over de tentoonstelling en wat je als leraar en als leerling hebt aan een klassenbezoek aan deze tentoonstelling in het Limburgs Museum:

 

In onderstaande video neemt Lex Uiting je mee naar Kruispunt Vrijheid waar leerlingen van BS De Meent kennismaken met de tentoonstelling:

Inhoud les

De les start met een inleiding op de tentoonstelling. De leerlingen volgen daarna in tweetallen een route door de hands-on tentoonstelling. Met een routekaart betreden ze de indoor verkeerstuin waar aan de weg wordt gewerkt. Het gebruik van kleurige en aantrekke­lijke materialen zoals spiegels, kijkgaten, puzzels, een elektrospel, klok, weegschaal en be­weegbare paneel­tjes, maakt de werkvormen uitdagend en interac­tief. De leerlingen moeten keuzes maken, opdrachten uitvoeren en hun mening geven. Gaan­deweg ontstaat inzicht in eigen normen, waarden en gedrag.

De leerlingen worden gecon­fronteerd met de keuze die een ieder heeft om zich te verzetten tegen onrecht en zich in te zetten voor een vreedzame samenleving. Het spellencircuit geeft inzicht in (ontwikkelingspsy­chologische) mechanis­men die ieder mens kent. Juist die persoonlijke herkenning biedt handelings­perspec­tief.

De leerlingen bespreken met de museumdocent hun ervaringen en ontdekkingen uit Respect. De les wordt op een speelse manier afgesloten met Democratie op een kleedje.

Praktische informatie
 • Voor wie: groep 7 en 8
 • Wanneer: vanaf 10 december 2019, dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur
 • Duur: 120 minuten
 • Kosten: € 3,50 per leerling, € 50,- per museumles (max. 35 leerlingen per museumles, begeleiders zijn gratis)
Bijzonderheden
 • Deze tentoonstelling sluit goed aan bij de burgerschapscompetenties en de 'vreedzame school'.
 • Leerlingen werken in tweetallen.
 • Na reservering ontvangt de leerkracht een digitale handleiding met lessuggesties.
 • Lunch halfuurtje! Voor of na de museumles kun je ook gebruikmaken van de educatieve ruimte om samen met de kinderen te lunchen. Voor slechts € 15,- staat de ruimte een half uur tot je beschikking zodat de groep zijn eigen meegebrachte lunch kan opeten. De kosten zijn inclusief een kan koffie/thee voor de begeleiders.
 • Respect is een jaarlijks terugkerende tentoonstelling en wordt ontwikkeld in samenwerking met Stichting Vredeseducatie.
 • Respect wordt mogelijk gemaakt door steun van Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds.
Reserveren