Privacyverklaring

Limburgs Museum

Deze privacyverklaring is van Stichting het Limburgs Museum, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41064180. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Het Limburgs Museum conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van de website van het Limburgs Museum of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het Limburgs Museum is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het Limburgs Museum kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, producten en diensten (o.a. middels de maandelijkse, digitale nieuwsbrief).
  • uitvoering van onze dienstverlening.
  • verbetering van onze diensten en producten.
  • samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken.
  • afhandeling van aangevraagde informatie.
  • beveiliging en verbetering van de website.

De persoonsgegevens die door het Limburgs Museum kunnen worden verwerkt zijn naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, social media accounts, geslacht, leeftijd, interesses en gebruik van en activiteiten op onze website. Afhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld op de verschillende social media accounts, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met het Limburgs Museum over uw onlineactiviteiten en sociale media profielen. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag worden verder gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze tentoonstellingen en diensten.

Het Limburgs Museum heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Het Limburgs Museum kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners die als bewerker zullen optreden en waarmee het Limburgs Museum een overeenkomst heeft gesloten. Daarbuiten geeft het Limburgs Museum de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of het Limburgs Museum hiertoe is gehouden op grond van de wet.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken of indien u vragen heeft over deze verklaring, kunt u het Limburgs Museum bereiken op info@limburgsmuseum.nl. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk door een e-mail te zenden aan info@limburgsmuseum.nl

Het Limburgs Museum bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet.

Aanpassingen privacyverklaring

Het Limburgs Museum behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring is bijgewerkt op maart 2016.