Je bent van harte welkom!

We verzoeken je vooraf een e-ticket met tijdslot te reserveren. Uiteraard kun je ook nog ter plekke bij onze balie een ticket kopen. Boek hier je e-ticket!

Over ons

Het Limburgs Museum is het museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg.

Het museum verzamelt, toont en vertelt verhalen van Limburg. We bieden verrassende perspectieven op het verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen.

Limburg is een bijzondere provincie. Hier vestigden zich de eerste mensen en later de eerste boeren. Hier kwamen de Romeinen ons land binnen, hier leefden de eerste christenen en ontstonden de eerste steden.

Naast deze rijke geschiedenis laat het museum het Limburg van vandaag zien. Een internationale provincie in het hart van Europese ontwikkelingen.

Het Limburgs Museum staat midden in de maatschappij. Het museum wil een meerstemmig en inclusief dialoog faciliteren. De verhalen van Limburg zullen op drie manieren toegankelijk worden gemaakt. In het museumgebouw zelf, op locatie in de provincie én online.

Bijzondere locatie

Het museum staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Nadat deze in 1870 gesloopt waren werd het terrein gebruikt als rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen, die via Venlo een belangrijke internationale verbinding onderhielden. Aan de zijde van het station is tevens het oudst in Nederland bewaard gebleven tankstation terug te vinden. Dit Esso tankstation werd gebouwd in 1933 en heeft sinds de jaren zeventig aan verscheidene instanties en bedrijven onderdak geboden. De geschiedenis van het terrein is voor architect Jeanne Dekkers een belangrijke bron van inspiratie geweest bij de totstandkoming van haar ontwerp voor het museum.

  • Visie: Het Limburgs Museum staat midden in de samenleving. Onze dialoog is inclusief, transparant en meerstemmig. We onderzoeken en presenteren in actief partnerschap met diverse groepen en organisaties inzichten in de wereld van nu. Zo zijn we van betekenis voor huidige en toekomstige generaties en vervullen we een voortrekkersrol in de culturele sector van Limburg.
  • Missie: We zijn het museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg. We verzamelen, tonen en vertellen de  verhalen van Limburg. Zo bieden we verrassende perspectieven op het verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen.
  • Kernwaarden: Gastvrij, betrokken, ondernemend en inspirerend
Directie en Raad van Toezicht

De directeur van het Limburgs Museum is Bert Mennings.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • mw. W. Delissen | voorzitter
  • dhr. H. Jennissen | lid
  • dr. J. de Jong | lid
  • drs. M. Dijkman | lid
  • mw. N. Eltink | lid