Welkom in het Limburgs Museum!

Om ervoor te kunnen zorgen dat we je veilig kunnen ontvangen, vragen we iedereen op voorhand een tijdslot te reserveren. De e-tickets zijn beschikbaar in onze webshop. Meer weten?

Over ons

Bij het Limburgs Museum is altijd iets te doen!

Het Limburgs Museum is een dynamisch, cultuurhistorisch museum, dat verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt, met families als belangrijkste doelgroep. De collectie van het Limburgs Museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot interactie. Het museum toont spraakmakende wisseltentoonstellingen over aansprekende en interessante onderwerpen met bekende merken en namen én organiseert aantrekkelijke evenementen die toegankelijk zijn voor het grote publiek en constant voor vernieuwing en sensatie zorgen.

Het Limburgs Museum is een museum dat een uitje is voor het hele gezin, bij goed én bij slecht weer, zinvol ingevuld, voor iedereen, met veel interactie en er is of gebeurt altijd weer iets. Bezoekers komen voor (spraakmakende) en vernieuwende (wissel-) tentoonstellingen én voor afwisselende evenementen. Het gebouw van het Limburgs Museum heeft ook een verhaal en creëert door zijn historie, de plek en bijzondere architectuur een toegevoegde waarde.

Bijzondere locatie

Het museum staat op een plek waar eeuwenlang de stadsmuren en vestingwerken van de stad Venlo lagen. Nadat deze in 1870 gesloopt waren werd het terrein gebruikt als rangeeremplacement voor particuliere spoorwegmaatschappijen, die via Venlo een belangrijke internationale verbinding onderhielden. Aan de zijde van het station is tevens het oudst in Nederland bewaard gebleven tankstation terug te vinden. Dit Esso tankstation werd gebouwd in 1933 en heeft sinds de jaren zeventig aan verscheidene instanties en bedrijven onderdak geboden. De geschiedenis van het terrein is voor architect Jeanne Dekkers een belangrijke bron van inspiratie geweest bij de totstandkoming van haar ontwerp voor het museum.

 • Visie: Het Limburgs Museum staat midden in de samenleving. Onze dialoog is inclusief, transparant en meerstemmig. We onderzoeken en presenteren in actief partnerschap met diverse groepen en organisaties inzichten in de wereld van nu. Zo zijn we van betekenis voor huidige en toekomstige generaties en vervullen we een voortrekkersrol in de culturele sector van Limburg.
 • Missie: We zijn het museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg. We verzamelen, tonen en vertellen de  verhalen van Limburg. Zo bieden we verrassende perspectieven op het verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen.
 • Kernwaarden: Gastvrij, betrokken, ondernemend, eigenzinnig en inspirerend
Directie en Raad van Toezicht

De directeur van het Limburgs Museum is Bert Mennings.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • mw. W. Delissen | voorzitter
 • dhr. H. Jennissen | lid
 • dr. J. de Jong | lid
 • drs. M. Dijkman | lid
 • mw. N. Eltink | lid
Wetenschappelijke adviesraad

Het Limburgs Museum heeft een Wetenschappelijke Adviesraad, die het museum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek adviseert. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • dr. R. Corbey, Faculty of Archaeology, Leiden University School of Humanities, Tilburg University | lid
 • dr. P. Nissen, Radboud Universiteit Nijmegen | lid
 • dr. J. Pouls, Open Universiteit Heerlen | lid
 • dr. E. Venbrux, Radboud Universiteit Nijmegen | lid
 • dr. V. van Saaze, Universiteit Maastricht | lid