Belangrijke schenking van particulier

30 juli 2016

Uit een particuliere collectie heeft het museum 27 werken kunnen verwerven van de fabrieksdirecteur-kunstschilder Jos Tielens (1887-1957) uit Meerssen. Het zijn, op een zelfportret na, allemaal landschapschilderijen. Een representatieve selectie uit de aanwinsten is vanaf begin september 2016 te zien in een kleine presentatie in de zaal Limburg ontstaat… steeds opnieuw.

Museumdirecteur Jos Schatorjé is verheugd met de verwerving: “Werken van Jos Tielens komen niet in de markt. Zijn schilderijen waren daarom voor musea in Limburg onbereikbaar. Dat we ze geschonken hebben gekregen, is fantastisch. We zullen ruimhartig zijn als collega-musea ze in bruikleen willen nemen voor tentoonstellingen.”

Jos Tielens (1886-1957) behoort tot de categorie onterecht vergeten kunstenaars. Daaraan is hij overigens zelf debet. Tielens was directeur van de papierfabriek van Meerssen, een familiebedrijf. Schilderen deed hij in zijn vrije tijd, als tegenwicht voor zijn zakelijke bezigheden en zeker niet met het oog op verkoop. Familieleden en kennissen kregen van hem schilderijen cadeau. Hij schroomde om met zijn werk naar buiten te treden. In zijn ogen was dit voorbehouden aan professionele kunstenaars, die ervan moesten leven. In zijn wens anoniem te blijven, ging hij zo ver dat hij zijn schilderijen soms niet signeerde.

Tielens kreeg privéles van Jan van Puijenbroeck, een Vlaamse schilder die tijdens de Eerste Wereldoorlog was gevlucht en zich in Meerssen had gevestigd. In zijn atelier in de Oliemolen kwamen met jonge kunstenaars als Charles Eyck, Harry Koolen en Alphons Volders. Van Jan van Puijenbroek had het Limburgs Museum al werk in de verzameling. Tot de nu verworven Tielens-collectie behoren ook twee schilderijen van Van Puijenbroeck, waaronder een oogstrelend mooi landschap bij de watermolen van Meerssen.   

De Belgische vluchteling was een inspirerende leraar. Hij legde er de nadruk op dat Tielens de ambachtelijke kanten van het vak onder de knie zou krijgen. Leermeester en leerling vonden inspiratie in de natuur, vooral langs de Geul in Meerssen. Ze keerden er telkens terug. Het was ook praktisch om dicht bij huis de schildersezel uit te klappen. Tielens had als fabrieksdirecteur immers een bijzonder drukke agenda.

In 1928 schreef Jos Tielens zich in als leerling aan de Kunstnijverheidsschool in Maastricht. In de avonduren en op zaterdag volgde hij schildercursussen bij onder meer Jos Postmes en Henri Jonas. Grote voorbeelden voor hem waren de impressionisten Claude Monet en Alfred Sisley. Als hobbyist bleef hij het impressionisme trouw. Er was geen financiële noodzaak om te anticiperen op veranderingen in de kunstmarkt. De stijlvastheid heeft Tielens de bijnaam De Monet van de Geul gegeven.

Beeld: Foto Archief familie Tielens