Publicatie "Een Romeins heiligdom" gepresenteerd

13 november 2015

Vandaag is het eerste exemplaar van de publicatie “Een Romeins heiligdom” uitgereikt aan gedeputeerde Hans Teunissen. Dat gebeurde tijdens een studiemiddag waarin de resultaten centraal van het onderzoek naar de noodopgraving in Buchten van 1976.

In 1976 voerden amateurarcheologen bij Buchten een noodonderzoek uit naar een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuwse begraafplaats. Opmerkelijk was de vondst van een fraai geëmailleerd bronzen beeldje van een haan. Over de context bestond lange tijd veel onduidelijkheid. In opdracht van het Limburgs Museum heeft een team van archeologen aan de hand van de opgravingsdocumentatie, archiefstukken, foto’s, dia’s, krantenknipsels en de vondsten de resultaten van de opgravingen van toen in kaart gebracht.

De resultaten zijn samengebracht in de publicatie Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L.). Verslag van een archeologisch noodonderzoek (1976). Gedeputeerde Hans Teunissen kreeg het eerste exemplaar overhandigd door Jos Schatorjé, directeur van het museum.