Kunstwerk Hughes nog steeds te zien

29 januari 2016

Sinds 2013 is in de gang van het museum een bijzonder kunstwerk te bewonderen: Reverspective. In het 470 cm lange en 75 cm hoge driedimensionale kunstwerk schiep kunstenaar Patrick Hughes in opdracht van het provinciebestuur van Limburg een hedendaagse optische en illusionistische verbeelding van de regio, geïnspireerd door kenmerkende en belangrijke economische sectoren als tuinbouw, logistiek, industrie en toerisme. Daarnaast kregen beeldbepalende gebouwen in Venlo vanwege hun icoonfunctie een prominente plek in het kunstwerk, zoals het Renaissance-stadhuis, de Bauhaus-Nedinscotoren en het postmoderne-Limburgs Museum en de Innovatoren. Dit indrukwekkende en grootse kunstwerk werd vanwege de ontstaansgeschiedenis ‘een historisch document’ genoemd.

Gemeente Venlo heeft recent onderzocht of er in het nieuwe stadskantoor van Venlo plek is waar het publiek het kunstwerk kan bewonderen. Omdat er nog geen plek is gevonden die aan alle voorwaarden voldoet, blijft het kunstwerk voorlopig te zien in het Limburgs Museum. 

 

Foto: Zebra fotostudio