Wil jij ons helpen?

Het Limburgs Museum onderzoekt nieuwe manieren om het Limburgs erfgoed naar je toe te brengen. Welke verhalen wil jij horen? Laat het ons weten door middel van het invullen van onze enquête. Alvast ontzettend bedankt! Enquête invullen?

Groot onderzoek naar Romeinse villa Voerendaal

4 januari 2019

Er komt een groot wetenschappelijk onderzoek naar de resten van de Romeinse villa Voerendaal-Ten Hove. Deze villa is verreweg de grootste van Nederland: de gevel van het Romeinse gebouw mat wel 190 meter. De onderzoeksresultaten zullen ons van alles leren over het leven 1800 jaar geleden.

Al sinds de 19e eeuw worden er opgravingen verricht op het terrein, maar die onderzoeken zijn nooit eerder in samenhang bestudeerd. Het is een archeologische schatkist die nooit eerder werd geopend. Pas met het komende onderzoek kan eindelijk het verhaal van dat enorme Romeinse complex worden verteld. Een aanvankelijk klein, lokaal boerenbedrijfje groeide uit tot een grootschalig agrarisch complex dat graanvoorraden leverde aan Romeinse grenstroepen. Wie zorgde voor die verandering? Wie woonden er? Hoe leefden ze?

Vandaag organiseerde het museum een publieksdag rondom dit heugelijke nieuws. Om 10:00 uur ontvouwden gedeputeerde Hans Teunissen van de Provincie Limburg, directeur Arjan de Zeeuw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en conservator Benoît Mater van het Limburgs Museum hun plannen voor de pers.

De Provincie Limburg werkt actief mee om via dit project maatschappelijk draagvlak en de interesse voor archeologie te versterken. Het onderzoek sluit aan bij het provinciale beleid ‘Archeologie in de Etalage’: tijdens het wetenschappelijk onderzoek komende jaren wordt een breed publiek op de hoogte gebracht van de resultaten.

Het Limburgs Museum verbindt in dit onderzoeksproject verschillende partners. Een keur aan specialisten werpt zich op vragen die decennialang onbeantwoord bleven. Bovendien stellen archeologen vandaag de dag nieuwe vragen. Over de richting van het onderzoek vertelden de partners vanochtend meer.

Villa Voerendaal-Ten Hove is een Limburgse vindplaats die een prominente rol verdient in het internationale archeologische debat. Maar wel pas na een grondige uitwerking en analyse van de vondsten. Dankzij de RCE, de Provincie Limburg en het Limburgs Museum gaat dat nu eindelijk gebeuren.