Over de collectie

Een van de doelstellingen van het Limburgs Museum is het verzamelen en bewaren van wat er toe doet (voor volgende generaties). De collectie van het Limburgs Museum bestaat uit ruim 61.000 objecten. Het collectiebeleid is in de statuten van het Limburgs Museum in één zin verwoord:

Het planmatig verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen, presenteren en tentoonstellen van geschied- en volkskundige objecten, in het bijzonder voor zover betrekking hebbend op de provincie Limburg.

Vanuit dit collectiebeleid heeft het Limburgs Museum de volgende drie kerncollecties geformuleerd:

  • Archeologie: deze kerncollectie biedt een aansluitend chronologisch overzicht van de aanwezigheid van de mens in dit gebied van de vroegste steentijd tot heden.
  • Beeldcultuur: deze kerncollectie staat voor de artistieke en/of documentaire verbeelding van onderwerpen uit de Limburgse geschiedenis en cultuur.
  • Cultuurhistorie: deze kerncollectie bestaat uit getuigenissen van het cultuurhistorische verleden van Limburg.

Meer informatie over de collecties is te vinden in onze collectiebeleidsplannen.

Collectiebeleidsplan 2021 - 2025 (6,3 MB) Collectiebeleidsplan 2015 - 2020 (2,5 MB)
Foto en filmbestellingen

Het Limburgs Museum beheert een grote collectie afbeeldingen van objecten uit de collectie. Je kunt een digitale afbeelding bestellen via het contactformulier. Geef hierbij duidelijk aan van welk object je de afbeelding wilt en waarvoor.

Televisieomroepen, andere musea, documentairemakers, internetmedia en DVD-uitgevers maken met regelmaat gebruik van onze filmcollecties als zij historische beelden nodig hebben. Op die wijze bereiken de films uit onze collecties een breed en divers publiek. Voor filmbestellingen en informatie over het gebruik kun je het contactformulier insturen.

Op de afbeeldingen op deze website rust auteursrecht van het Limburgs Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal. Hergebruik van afbeeldingen of filmpjes voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Prijzen en voorwaarden beeldmateriaal (197,7 KB) Online contactformulier
Schenkingen

Regelmatig krijgt het Limburgs Museum objecten aangeboden. Een schenking wordt altijd zorgvuldig door het museum afgewogen omdat het object moet passen binnen ons verzamelbeleid en het moet de inspanning voor het beheer en behoud rechtvaardigen. Wil je een object schenken? Stuur dan een e-mail met een beschrijving en duidelijke foto naar de afdeling Collecties.

Bruikleenaanvragen

Het Limburgs Museum kent een actief bruikleenbeleid. Objecten uit de collectie van het Limburgs Museum worden voor collega-instellingen regelmatig beschikbaar gesteld als bruikleen. In principe worden er geen objecten uitgeleend die in de vaste tentoonstellingen van het Limburgs Museum te zien zijn of die een slechte conditie hebben. Aan niet-musea en niet-geregistreerde musea wordt altijd vooraf een faciliteiten rapport opgevraagd.

Stuur een bruikleenaanvraag zo vroeg mogelijk in, minimaal drie maanden voor aanvang van de bruikleenperiode. Binnen vier weken ontvang je bericht over de status van de aanvraag. Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Vermeld in de aanvraag altijd de volgende gegevens:

  • Gegevens aanvrager (naam en adresgegevens instelling, contactpersoon)
  • Reden van de bruikleenaanvraag met korte beschrijving (tentoonstelling, langdurig bruikleen, onderzoek) 
  • Data aanvang en eind bruikleenperiode
  • Gespecificeerde objectenlijst  
Algemene bruikleenvoorwaarden (96,4 KB)

            

Bruikleenaanvraag

Het Limburgs Museum onderschrijft de uitgangspunten 'Slimmer Lenen' van de Museumvereniging.