Home
A A A
Home Bezoek Zien en doen Onderwijs Kids Collecties
Print

MBO HBO WO


Het Limburgs Museum biedt vele mogelijkheden voor een leerzaam groepsbezoek met studenten. Samen met de docent bespreekt de afdeling educatie een programma op maat. Daarnaast zijn er voor individuele studenten soms stageplekken beschikbaar.

Voorbeeld 1
Studenten MBO Zorg & Welzijn (o.a. ouderenzorg) bezoeken het museum.
Na een algemene inleiding maken ze in kleine groepjes de puzzeltocht ‘Typisch Limburgs!?’ voor met name senioren. Een museumdocent is in de zaal aanwezig en geeft extra informatie over typisch Limburgse voorwerpen en gebruiken uit de twintigste eeuw.

Voorbeeld 2
PABO-studenten krijgen op school de opdracht om een museumproject te ontwikkelen. Tijdens een bezoek aan het Limburgs Museum kan een educatief medewerker een inleiding verzorgen over de didactiek van museumeducatie. Vervolgens bekijken de leerlingen de exposities of lopen mee met een museumles, waarbij ze de aanwezige educatieve onderdelen analyseren.

Kosten groepsbezoek
€ 2,50 per student, € 20,00 voor een inleiding of € 45,00 voor een museumdocent (max. twee uur), docenten gratis.

Informatie en reserveringen
Telefoon 077 352 21 12
E-mail reserveringen@limburgsmuseum.nl