Home
A A A
Home Bezoek Zien en doen Onderwijs Kids Collecties
Print
Home Blikje Geluk Wervingsfilm Werkwijze Films inleveren Films online aanmelden Activiteiten

Een Blikje Geluk


Historisch filmmateriaal is van onschatbare waarde voor onze kijk op het verleden. We kunnen ons daarmee een veel beter beeld vormen van het dagelijks leven en werken van vorige generaties. Het verleden van Limburg in bewegend beeld is terug te vinden in de collecties van het Limburgs Film en Video Archief, die het Limburgs Museum beheert. Te beginnen met de tot nog toe oudste bewaarde Limburgse filmbeelden uit 1911 ! Maar er wordt veel meer bewaard bij particulieren en instellingen. Dat beeldmateriaal is in het algemeen niet toegankelijk en gaat in kwaliteit snel achteruit. Dat geldt zeker voor films, zoals super8, dubbel8 en 16mm, en analoge videobanden zoals VHS, Hi8, Video8 en Umatic.
Het jaar 2011 is voor het Limburgs Museum hét moment om actie te ondernemen voor de redding en ontsluiting van het vele filmische Limburgs erfgoed dat nog her en der in onze provincie bewaard wordt. Iedereen die in het bezit is van (oude) films of video’s over Limburg kan zich melden bij het museum of bij een van de deelnemende archiefdiensten in de provincie. Denk aan amateurfilms over lokale en regionale onderwerpen of professioneel gemaakte films en videoproducties van Limburgse bedrijven. Ook familiefilms en reisfilms komen in aanmerking. Met de campagne EEN BLIKJE GELUK wil het Limburgs Museum dit bewegend beeldmateriaal veiligstellen en toegankelijk maken voor onze en volgende generaties. Het Limburgs Museum is altijd op zoek naar nieuw filmarchiefmateriaal. Niet alleen zwartwitbeelden van generaties terug maar ook modernere beelden van uiteenlopende aard. Zo kunnen wij de inhoud van die beelden veiligstellen, én openbaar maken. Het is een geluk om daarin een doorkijkje naar het verleden te kunnen vinden. Een blikje geluk, ook al leggen de beelden vaak ook de rauwere momenten uit het leven bloot. Met uw hulp kunnen we het beeld (gelukkig) weer overdragen op de kijker van nu en straks.

De campagne EEN BLIKJE GELUK is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.